Управління підтриманням льотної придатності літаків

Управління підтриманням льотної придатності літаків

 • Розробка документів пов'язаних з льотною придатністю, такі як:
  • Бортові журнали;
  • Програми технічного обслуговування;
  • Та інші.
 • Також організація підтриманням льотної придатності несе відповідальність за формування, облік та зберігання інформації, пов'язаної з підтриманням льотної придатності по кожному літаку: 
  • Статус виконання програми ТО;
  • Статус агрегатів з обмеженим ресурсом (lifetime статус)
  • Статус Сервісних бюлетенів (SB - статус);
  • Статус Директив льотної придатності (AD - статус);
  • Записи про виконані модифікації/доробки;
  • Записи про поточний/відновлювальний ремонт та пошкодження;
  • Другі необхідні записи для організації підтримки льотної придатності літака.
 • Аналіз відповідності документів повітряного судна до вимог з льотної придатності даного типу літака;
 • Перевірка  технічних даних (контроль ведення записів з підтримки льотної придатності, статистики нальоту та напрацювання комплектуючих виробів з обмеженим ресурсом).
 • Підготовка завдань (Work Order) на технічне обслуговування літаків/ремонт/відновлення.

Підтримка льотної придатності - є важливою запорукою безпечної та безперервної  роботи літака.
 
ТОВ «ХІАТ» схвалена Державною авіаційною службою України, як «Організація з управління підтриманням льотної придатності», відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-М (Сертифікат схвалення №UA.MG.0070).

Своєчасне і вірне ведення записів з підтримки льотної придатності, статистики нальоту літака - забезпечує  безпечну експлуатацію літака та своєчасне виконання робіт з технічного обслуговування літака, а також дотримання вимоги Державіаслужби України та інших регулюючих органів.

Підтримання льотної придатності, працездатність експлуатаційного та аварійного обладнання літака забезпечується шляхом:
 • Проведенням передпольотних оглядів.
 • Усунення будь якого дефекту або пошкодження, що впливає на безпеку експлуатації.
 • Виконання всього обсягу робіт з ТО відповідно до схваленої програми ТО літака.
 • Проведення аналізу ефективності схваленої програми ТО.
 • Виконання будь-якої застосованої:
  • Директиви льотної придатності;
  • Експлуатаційної директиви, що впливає на підтримання льотної придатності;
  • Вимоги, що до підтримання льотної придатності, встановлені Part-M;
  • Заходів, негайне виконання яких визнано Державіаслужбою обов’язковим у зв’язку з виникненням проблеми з безпекою.
 • Виконання  модифікацій і ремонтів.
 • Впровадження політики проведення необов’язкових модифікацій та /або оглядів.
 • У разі необхідності - проведення контрольних:
  • Гонок двигунів
  • Експлуатаційних перевірок систем
  • Та польотів після виконання ТО.

ТОВ «ХіАТ» має та використовує  тільки застосовані, чинні дані для завдань з підтримання льотної придатності  при їх виконанні, включаючи модифікації та ремонти.
 
Відповідними даними для підтримання льотної придатності є такі:
 • Будь яка застосована вимога, процедура, стандарт або інформація, видані компетентним органом або Державіаслужбою, які не були змінені будь якою вимогою, процедурою або директивою;
 • Технічний бортовий журнал ПС, який містить записи про дефекти та вжиті заходи уповноваженого персоналу, разом з інформацією про використані дані для ТО, включаючи статус їх ревізій;
 
Дані для підтримання льотної придатності  постійно оновлюються:
 • Періодичною перевіркою належного отримання всіх змін;
 • Моніторингом статусу внесення змін для всіх даних для ТО. 

Поставити запитання

Всі поля форми обов’язкові для заповнення