Технічне обслуговування літаків

Технічне обслуговування літаків

Наш сертифікований персонал відповідає за обслуговування і ремонт літаків. Досвідчені авіаційні техніки повернуть вас у повітря якомога швидше. Ми пропонуємо:
Лінійне ТО:
 • Передпольотні огляди;
 • Заправлення систем літака технічними рідинами;
 • Мийка та очищення літака;
 • Роботи по забезпеченню належного зберігання та консервування літаків та їх систем і компонентів;
 • та інше...
Базове ТО:
Планове ТО: за напрацюванням в годинах, циклах та за календарем.
Поза планове ТО:
 • Заміна, ремонт та відновлення компонентів;
 • Усунення дефектів та недоліків;
 • Виконання AD, SB та модифікацій;
 • та інше...

Ви завжди можете розраховувати на якісну роботу.
ТОВ «ХІАТ» схвалена Державною авіаційною службою України, як «Організація з технічного обслуговування», відповідно до Повітряного кодексу України та вимог Part-М (Сертифікат схвалення №UA.MF.0002).

Організація з технічного обслуговування повітряних суден ТОВ «ХіАТ», для поліпшення безпеки польотів, організувала та постійно впроваджує «Система технічної експлуатації повітряних суден». 

Система технічної експлуатації повітряних суден - призначена для:
 • Відновлення та підтримки льотної придатності;
 • Забезпечення безпечної експлуатації повітряних суден (ПС);
 • Та підготовки ПС до польотів.

Технічну експлуатацію повітряних суден організують, забезпечують і здійснюють - організація з управління підтримання льотної придатності, експлуатанти, організації з технічного обслуговування та ремонту та інженерно-авіаційна служба аеропортів/аеродромів/зльотно-посадкових майданчиків.

Для забезпечення успішної роботи системи технічної експлуатації організація з технічного обслуговування повітряних суден (ПС):

 •  Постійно (за потреби) вносить пропозиції щодо вдосконалювання програм технічного обслуговування повітряних суден;
 •  Контролює і забезпечує відповідність льотно-технічних характеристик повітряних суден вимогам норм льотної придатності;
 •  Організує/виконує технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та його складових компонентів. Реалізує директиви з льотної придатності, здійснює доробки, перевірки та огляди згідно з вимогами експлуатаційної і ремонтної документації;
 • Виконує реєстрацію, облік та обробку даних, а при необхідності – здійснює термінове інформування про виявлені в польоті або на землі відмови та/або пошкодження повітряних суден, експлуатаційні перешкоди та інші випадки порушення льотної придатності;
 •  Здійснює керування якістю технічного обслуговування і ремонту;
 •  Веде та розповсюджує експлуатаційну документацію, включаючи й пономерну;
 •  Здійснює (за встановленою формою) облік і звітність: 
  • з технічного обслуговування і ремонту;
  • ресурсного стану;
  • виконання директив льотної придатності (AD);
  • доробок за бюлетенями (SB);
  • використання та руху повітряних суден;
  • кваліфікації авіаційно-технічного персоналу.
 •  Контролює статус та виконує сертифікаційні вимоги до авіаційно-технічного персоналу;
 •  Забезпечує охорону праці авіаційно-технічного персоналу та охорону навколишнього середовища;
 •  Організує проведення технічного обслуговування та ремонту;
 •  Забезпечує виконання технічного обслуговування та ремонту необхідними приміщеннями, обладнанням, запасними частинами і авіа- технічним майном, їх утримання, зберігання та обслуговування;
 •  Організує та здійснює роботи з відновлення пошкоджених повітряних суден. 

 Об’єктами експлуатації в системі технічної експлуатації - є повітряні судна, які записані в Державний реєстр України і на які видано «Реєстраційне Посвідчення» та «Сертифікат льотної придатності» згідно з Авіаційними правилами України (АПУ).

 За збереження льотної придатності повітряних суден відповідальність несе експлуатант, на ім’я якого видано «Реєстраційне Посвідчення» даного повітряного судна.

 Забезпечення функціонування системи технічної експлуатації здійснюють відповідні органи Державної авіаційної служби України (ДАСУ). Для цього вони проводять:

 • Сертифікацію типів повітряних суден;
 • Сертифікацію експлуатантів повітряних суден;
 • Сертифікацію організацій з Управління підтриманням льотної придатності;
 • Сертифікацію організацій з Технічного обслуговування і ремонту;
 • Сертифікацію підприємств, які відповідають за конструкцію типів повітряних суден;
 • Сертифікацію авіаційного персоналу і посадових осіб інженерно-авіаційної служби;
 • Державну реєстрацію повітряних суден;
 • Сертифікацію повітряних суден;
 • Нагляд за виконанням АПУ в структурних підрозділах інженерно-авіаційної служби;
 • Видання і вдосконалення АПУ;
 • Видання Директив льотної придатності;
 • Введення в дію обов’язкових бюлетенів від організації Розробника.

Організація з технічного обслуговування повітряних суден реалізує свої функції відповідно до:
 • Сертифікату організацій з технічного обслуговування і ремонту
 • Програми технічного обслуговування – від експлуатанта
 • Керівництва з технічного обслуговування підприємства – від організації Розробника конкретної авіаційної техніки,
 • Договорів між різними підприємствами.

Поставити запитання

Всі поля форми обов’язкові для заповнення